കേരള രാഷ്ട്രീയം പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ


കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ

  1. . ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രി സഭ നിലവില് വന്നതെവിടെ?

കേരളം 

2: . ഒന്നാം കേരള നിയമസഭ രൂപീകരിച്ചതെന്ന്?

1957 ഏപ്രിൽ 1(126 അംഗങ്ങൾ ) 

3: . ഒന്നാം നിയമസഭ അധികാരത്തില് വന്നത് എന്നാണ്? 1957 ഏപ്രില് 5 (11 അംഗ മന്ത്രി സഭ) 

4: . ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്? 1957 ഏപ്രിൽ 27 

5: . കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആര്? ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് 

6: . കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര്? പട്ടം താണുപിള്ള 

7: . ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി: കെ കരുണാകരൻ 

8: . ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി: ഇ കെ നായനാർ (4009 ദിവസം)

9: . തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി: സി അച്ചുത മേനോന് (2364 ദിവസം) 

10: .നിയമസഭാംഗമാകാതെ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി: സി അച്ചുത മേനോൻ 

11: . കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോണ്ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി: ആർ ശങ്കർ 

12: . പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ മുഖ്യ മന്ത്രി: ആർ ശങ്കർ 

13: .കേരളാനിയമസഭയില് ഏക വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി: സി അച്ചുതമേനോൻ 

14:. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ഗവർണർ സ്ഥാനം വഹിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി: പട്ടം താണുപിള്ള 

15: .കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരനല്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി: പട്ടം താണുപിള്ള

16:. 19 ആം നൂറ്റാണ്ടില് ജനിച്ച കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രി: പട്ടം താണുപിള്ള 

17:. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യത്തെ സി പി എം മുഖ്യമന്ത്രി: ഇ കെ നായനാർ 

18:. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി: കെ കരുണാകരൻ 

19:. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി: വി എസ് അച്ചുതാനന്ദൻ 

20:. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി: എ കെ ആന്റണി

21:. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായാ ആദ്യ വ്യക്തി:

ആർ ശങ്കർ 

22:. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ആര്? ബി രാമകൃഷ്ണറാവു 

23:. കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത ഗവർണർ ആര്? ബി രാമകൃഷ്ണറാവു 

24:. കേരള ഗവർണർ ആയിരുന്ന ആദ്യ വനിത: ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം

25:. കേരള ഗവർണർ സ്ഥനം വഹിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തി:

വി വി ഗിരി 

26:. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്ന വനിത : കെ ആർ ഗൗരി

27:. കേരള നിയമ സഭയുടെ ആദ്യ പ്രോടെം സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു? റോസമ്മ പുന്നൂസ് 

28:. കേരള നിയമ സഭയുടെ ആദ്യ സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു? ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി 

29:. കേരള നിയമ സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്പീക്കർ : സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ

30:. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരളാസ്പീക്കർ ആയിരുന്ന വ്യക്തി: വക്കം പുരുഷോത്തമൻ 

31:. തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സ്പീക്കറായിരുന്ന വ്യക്തി: എം വിജയകുമാർ 

32:. ഏറ്റവും കൂടുതല് കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് ചെയ്ത സ്പീക്കര്: എ സി ജോസ് (8 തവണ)

33:. നിയമ സഭയുടെ ആദ്യ ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ആരായിരുന്നു? കെ ഒ അയിഷാഭായി 

34:. കേരള നിയമ സഭയുടെ ആദ്യ വനിതാ ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ആരായിരുന്നു? കെ ഒ അയിഷാഭായി

35:. ഒന്നാം കേരള നിയമ സഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാണ്? പി ടി ചാക്കോ 

36:. കേരളാ നിയമസഭയില് കൂടുതല് കാലം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നതാര്? ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് 

37:. പന്ത്രണ്ടാം നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്? ഉമ്മൻ ചാണ്ടി 

38:. ഒന്നാം ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയില് എത്ര അംഗങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു? 11

39:. ഒന്നാം ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിലെ ഏക വനിത ആരായിരുന്നു? കെ ആർ ഗൗരി അമ്മ 

40:. ഒന്നാം നിയമസഭയില് എത്ര വനിതകള് ഉണ്ടായിരുന്നു? 6

41:. കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രി ആര്? കെ ആർ ഗൗരി അമ്മ 

42:. കേരളത്തിലെ ഒന്നാം മന്ത്രി സഭയിലെ ധനകാര്യ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു? സി അച്ചുത മേനോൻ 

43:. കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സഹകരണ മന്ത്രി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി 

44:. കേരളത്തിലെ ആദ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി: കെ പി ഗോപാലൻ 

45:. കേരളത്തിലെ ആദ്യ നിയമ, വൈദ്യുത മന്ത്രി: വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ 

46:. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ആരോഗ്യമന്ത്രി: എ ആർ മേനോൻ 

47:. കേരളത്തിലെ ആദ്യ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി: പി കെ ചാത്തന് മാസ്റ്റർ 

48:. കേരളത്തിലെ ആദ്യ പൊതുമരാമത്തു മന്ത്രി: ടി എ മജീദ്

49:. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭക്ഷ്യ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി: കെ സി ജോർജ്ജ് 

50:. കേരളത്തിലെ ആദ്യ റവന്യു, എക്സൈസ് മന്ത്രി: കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ 

You may like these posts